Cập nhật tiến độ mới nhất của dự án Dragon Hill Nhà Bè ngày 12/9/2017

Cập nhật tiến độ mới nhất của dự án Dragon Hill Nhà Bè ngày 12/9/2017

Hôm nay ngày 12, tháng 9, năm 2017  công ty Thủ Thiêm House đã đi thực tế dự án Dragon Hill Nhà Bè. Hiện tại dự án Dragon Hill đã cắt nóc và đã hoàn thiện sơ bộ gồm 26 tầng. Sau đây là một số hình ảnh mới nhất được cập nhật tại dự án: